Remote Monitoring System

Proje ismi : Uzaktan Yakıt ve Hız Takip Sistemi

  • Proje süresi: 1 Şubat 2015 – Temmuz 2016
  • Proje’nin katılımcıları : PROMATECH (Türkiye)

Yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonlarının izlenmesi hali hazırda IMO ve AB tarafından mercek altına alınmıştır.Bu takip sistemini sağlayacak farklı sistemler olmakla beraber düşük maliyette fakat etkin olan yazılım sistemleri daha çok tercih edilmektedir.
Gemilerde kullanım için sefer sırasında makine dairesinin durumu hakkında bilgi toplayan ve akıllı bir analiz katmanı ile bu verinin değerlendirilerek seferin performansı ve güvenliğini arttıracak bir sistemin geliştirilmesidir.

Kiracı ve armatör firmalar arasında yapılan sözleşmelerin takiplerinin yapılması amacıyla bir sistem bulunmamaktadır.Gemiyi kiralayacak olan firmalar gemilerin performanslarının ölçümünü yaparak ,gemilerin taahhüt edilen kriterler içinde takip etmek isterler buna yönelik yazılım sistemlerinin olmayışı projenin başlatılma gerekçelerindendir

PROMATECH yakıt takip sistemi

  • Sefer bazlı ideal yakıt tahmini
  • Ana ve yardımcı makina çalışma saatleri ve yakıt sarfiyat değerleri
  • Raporlanan süre içerisinde taşınan yük miktarları ve seferlerin detaylı analizini
  • Seyir, bekleme, yükleme, tahliye, arıza-hasar, tersane gibi operasyonel periyotlarının yakıt tüketim analizini
  • Günlük, haftalık, aylık, seferlik gibi istenilen periyot dilimine göre yakıt tüketim bilgilerini
  • Sefer sonrasında alınan veriler ile hesaplanan ideal yakıt tüketiminin karşılaştırılarak değerlendirilmesini
  • Filo bazında takip analiz ve raporlama
  • Sistemin web tabanlı olmasıyla, internet üzerinden sisteme girebilmeyi, istenilen zamanda yalıt tüketim takibinin yapılabilmesini sağlamaktadır.