Mini-Chip

Proje ismi : MINImizing Carbon footprint in maritime sHIPping operations

AB 7. Çerçeve Programı tarafından desteklenmektedir

  • Proje süresi: 1 Eylül 2013 – 1 Eylül 2017
  • Proje’nin katılımcıları : PROMATECH (Türkiye), ARKAS (Türkiye) ve Brunel University London (İngiltere)

MINI – CHIP (Minimizing Carbon Footprint)

Deniz Taşımacılığından Kaynaklanan Karbon İzlerinin Azaltılması

(MINImising Carbon footprint in maritime sHIPing operations)

Mini – CHIP Avrupa Birliği 7. Çerçeve destek proğramı kapsamında ARKAS ve Brunel Üniversitesi ile Eylül 2013 tarihinden beri yürütülmektedir.

Uluslararası ticaretin sonucu olarak kargo taşınmasının neden olduğu sera gazı salınım oranı gün gectikçe devletlerin ilgili kurumlarınca daha da dikkat çekmektedir. Deniz taşımacılığı toplam salınımın %3,3 ‘lük kısmını kapsamakta ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün  2012 yılında almış olduğu karar ile SEEPM (Ship Energy Efficiency Management Plan – Gemi Enerji Yönetim Planı) uygulamasını yürürlüğe girmesiyle sera gazı salınımın minimize edilmesi hedeflemiştir. Daha önceki çalışmalarda sera gazı salınımın direk olarak yakıt harcamına bağlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle yakıt tüketimin azaltılması yani optime edilmesi direk olarak salınım oranını düsürmektedir. Bu projede amaç Uluslararası Denizcilik Örgütünün bu hedefine ulaştıracak sokastik optimizasyonunu oluşturmaktır. Metasezgisel araştırma teknikleri ve simülasyon modelleri simülasyon-optimizasyon yapısı altında geliştirilecektir.  Optimum tüketimi sağlayacak yenilikci çözüm teknikleri endüstriyel uygulamada bir karar destek aracının temelini olusturacaktır. Gemilerin optimum yakıt tüketim yönetimi belirlenerek, sefer planlamasında bir kriter olarak yer alacaktır.

Visit Mini-Chip website from here